Okolí

Navštivte pozoruhodná místa

Hrad Bouzov

9,2 km

Hrad založený na počátku 14. století rodem pánů z Bouzova.

Za třicetileté války císařským vojskem opuštěn. V roce 1645 Švédy pobořen. V letech 1895-1909 novogotická přestavba provedená velmistrem řádu německých rytířů Eugenem Habsburským.

Více ...

Javoříčské jeskyně

12,4 km

Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí. Byly vytvořeny v ostrůvku devonských vápenců a na jejich vývoji se podílel potok Špraněk. Podstatná část jeskyní byla objevena již v roce 1938..

Více ...

"Hanácké Benátky" - Litovel

6,1 km

Ve světě by patřila k největším turistickým magnetům. U nás stojí tak trochu na pokraji zájmu. Pozoruhodná místa v Česku, která díky velkému množství historických památek, budov a měst na našem území davům návštěvníků dosud unikají. Taková je i desetitisícová Litovel v Olomouckém kraji.

Více ...


Tři kostely v Chudobíně

2 km

Chudobín je malá vesnice na pomezí Hané a prvních kopců Bouzovské vrchoviny v Olomouckém kraji. Má necelých 240 obyvatel. Přesto v něm stojí tři krásné kostely. Mají společné to, že ve všech působil ve 20. a 30. letech kněz Josef Žídek a navíc stavbu dvou z nich sám inicioval.

Více ...

Nejstarší moravský kamenný most

6,7 km

Jedna z nejvzácnějších litovelských památek Svatojánský most. Jeho stavba začala někdy ke konci 16. století a dokončení se dočkala zřejmě před rokem 1592. Díky tomuto faktu je zdejší kamenný most třetím nejstarším v České republice a vůbec nejstarším na Moravě.

Více ...


Mladečské jeskyně

6,3 km

Mladečské jeskyně se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky.

Více ...

Naučná stezka Třesín

6,5 km

V oblastina Třesína, který je tvořen devonskými vápenci, se nacházejí četné projevy krasové činnosti. Na povrchu jsou krasové úkazy doplněny závrty, škrapy a puklinami a patří k nim také pozoruhodné Řimické vyvěračky. Třesínská umělá jeskyně Podkova je dnes známá i tím, že slouží jako zimoviště netopýrům.


CHKO Litovelské Pomoraví

9,4 km

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví je území podél neregulovaného horního toku řeky Moravy mezi městy Olomouc, Litovel a Mohelnice. Oblast tvoří komplex lužních lesů a mokřadních luk s tůněmi.

Více ...


Zámek Náměšť na Hané

9,6 km

Zámek Náměšť na Hané byl postaven v roce 1766 jako "Horní zámek",. Jedná se o raně klasicistní stavbu francouzského typu stojící uprostřed kruhového parku. V zámku si můžete prohlédnout vzácnou sbírku míšeňského porcelánu i expozici dětských historických kočárků. V zámeckém areálu se nachází empírová kaple.

Hrad Náměšť na Hané

9,9 km

Pouhé zbytky po hradu postaveném r. 1280 Všeborem I. Zmíněn byl r. 1423, kdy byl obléhán vojskem Zikmunda pod vedením Ctibora z Cimburka. R. 1480 uveden jako pustý. Zříceninou byl ještě v 18. st. Dnes zůstaly pouze zbytky zdiva a příkopů.

Více ...

Arboretum Bílá Lhota

6,8 km

Arboretum s ojedinělou sbírkou asi 500 druhů dřevin a bylin a rozlohou 2,5 ha. V roce 1926 jej založil Qiudo Riedl v areálu bývalého zámeckého parku. Na místě zámku, který stojí naproti areálu Arboreta, původně stála tvrz připomínaná v roce 1437, která bylo ve 40. letech 18. století barokně přestavěna.


 Více ...

Zámek a muzeum Úsov

20 km

Původně gotický hrad, později přestavěný na zámek, dnes slouží zajména jako lovecko - lesnické muzeum. V jeho interiérech jsou umístěny rozsáhlé expozice zvířat, loveckých trofejí a dalších přírodnin, které určitě stojí za shlédnutí.

Muzeum kočárů

25 km


Ojedinělá a největší sbírka historických kočárů, saní a luceren se nachazí v Čechách pod Kosířem. Muzeum historických kočárů je jako most, který propojuje minulost se současností a otevírá naše duše.


Zámek Čechy pod Kosířem

25 km

Klasicistní zámek obklopený přírodně krajinářským parkem o rozloze 21,5 hektaru, který patří k nejcennějším objektům historické zeleně na Moravě, je spjat se šlechtickým rodem Silva-Tarouca. Přítelem uměnímilovné hraběcí rodiny byl slavný český malíř Josef Mánes, který Čechy pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 1849-1870.


Hrad Sovinec

30 km

Nejrozsáhlejším hradním komplexem v okrese Bruntál je hrad Sovinec na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku. Hrad založili těsně před rokem 1332 příslušnící rodu, který se od roku 1348 nazýval po hradu "páni ze Sovince". Za husitských válek se Sovinec stal významnou husitskou pevností.